Privacyverklaring

Privacyverklaring gegevens website Imda

Privacyverklaring

Imda wilt graag transparant zijn over hoe wij uw gegevens gebruiken. Hieronder vindt u de belangrijkste elementen uit de verklaring die betrekking hebben tot wat wij doen met uw gegevens. Als u de volledige verklaring wilt bekijken, kunt u hier de PDF vinden: privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

IMDA n.v. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van IMDA n.v., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan IMDA n.v. verstrekt.  IMDA n.v. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM IMDA n.v. GEGEVENS NODIG HEEFT

IMDA n.v. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan IMDA n.v. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG IMDA n.v. GEGEVENS BEWAART

IMDA n.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

IMDA n.v. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.